Ha sikerül a használt autónkra vevőt találni, és létre is jön az adásvétel, az nagy öröm mindenki számára. Azonban ekkor a régi és az új tulajdonosnak is van még néhány kötelessége és javasolt feladata, mielőtt elégedetten folytatná az életét. Az adásvételt ugyanis mindkét félnek be kell jelenteni a közlekedési hatóságnál. Erre az eladónak a szerződés aláírásától számítva 8 napja van, a hivatal a bejelentés után 3 napon belül átvezeti a rendszerén az adatváltozást.

A bejelentés feltételei
 

A tulajdonjog-változás bejelentésének alapja a szerződés, azaz a változásról készült teljes bizonyító erejű magán- vagy közokirat. A szerződésnek azonban meg kell felelnie a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, 5. § előírásainak, ellenkező esetben a hatóság a változás nyilvántartásba vételét elutasítja. Az elutasítás közlésével egy időben felkérik az ex-tulajdonost, hogy készítsen (és természetesen írasson alá a vevővel) egy a rendelet előírásainak megfelelő dokumentumot.

Hol tehetünk eleget a bejelentési kötelezettségünknek?
 

A bejelentésre számos csatorna áll rendelkezésünkre. Először is bármelyik közlekedési hatóságánál megtehetjük, a szerződés egyik példányának leadásával. Ugyanakkor a legjobban tesszük, ha a lakhelyünk szerint illetékes Kormányablakot választjuk, hiszen ettől eltérő kirendeltségeknek el kell küldeniük a dokumentumokat az illetékes Kormányablaknak.

A közlekedési hatóságnak postán vagy e-mailben is elküldhetjük a szerződést, illetve annak másolatát (elektronikus példányát). A változás bejelentésében illetékesek még a Kormányablakok, és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) is.

Mi történik, ha nem jelentjük be időben a tulajdonjog átruházását?
 

Abban az esetben, ha sem az eladó, sem a vevő nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek, a későbbiekben is a jármű nyilvántartás szerinti tulajdonosát terheli a gépjárműadó befizetése, és minden más a gépjárművel kapcsolatos egyéb eljárást is vele szemben fogják elindítani. Közúti bírságok, parkolási bírságok, autópálya használati díj kifizetésének elmulasztása miatti költségek, közigazgatási bírságok, pótdíjak mind-mind a nyilvántartás szerinti tulajdonost fogják terhelni egészen addig, amíg az átírás meg nem történik. Egyéb szankciót a jogszabály nem rendel hozzá.

Milyen egyéb kötelezettségeink vannak az eladással kapcsolatban?
 

Az autó tulajdonjogának átruházását a biztosítónál is érdemes bejelenteni (és erre hivatkozva a szerződés(eke)t felmondani), hiszen amíg nem értesülnek a változásról, joggal várhatják tőlünk a biztosítási díjak kifizetését.