Leginkább nagyon sokat dobozolni, pakolni, rámolni, de hivatalos ügyintézésre is mindenképpen szükség lesz. Ugyanis a lakcímváltozást be kell jelentenünk ahhoz, hogy új lakcímünk szerepeljen az új lakcímkártyánkon (hivatalosan: lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

Több okból is sor kerülhet lakcímváltoztatásra. Az egyik legjellemzőbb eset az, amikor eladjuk a lakásunkat, és egy másik ingatlant vásárolunk. Ilyenkor a kiköltözés vagy beköltözés után 3 nappal kötelesek vagyunk bejelenteni a lakcímváltozást. Szükségünk lesz egy teljes bizonyító erejű magánokiratra vagy közokiratra, amely felhatalmaz a lakás használatára. (Az ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés, birtokba adási jegyzőkönyv, a vásárlás tényét már széljegyzetben követő tulajdoni lap.) Továbbá egy új típusú, kitöltött lakcímbejelentő lappal kell befáradnunk egy közeli kormányablakba, vagy az új lakóhely szerinti okmányirodába, járási hivatalba. Itt személyazonosságunkat igazoló irat ellenőrzése után átveszik a kérelmünket, és kiállítják az új lakcímkártyát. A régi lakcímkártyát ilyenkor le kell adnunk.

Változhat a lakcím akkor is, ha huzamosabb (3 hónapnál hosszabb) ideig más címen tartózkodunk, mint a lakóhelyünk. Például egy egyetemista fiatal a tanulmányai idejére egy másik városba költözhet, vagy munkahelyi elfoglaltság hosszabb időre máshová rendelhet családokat.  Ekkor az új címünk a tartózkodási helyünk lesz. Ilyenkor is ki kell tölteni a lakcímbejelentő lapot, de ebben az esetben az igénybe vett lakás tulajdonosával is alá kell íratni: hozzájárul ahhoz, hogy ingatlanába más személy tartózkodási helyet létesítsen (ideiglenes lakcím). A szállásadó személyesen is megjelenhet a lakcímbejelentéskor.

A lakcímbejelentés és utána a lakcímkártya kiállítása nem illetékköteles, azaz ingyenes szolgáltatás. De vannak esetek, amikor fizetni kell érte. 500 Ft-ba kerül az ügyintézés, ha lakcímváltozás ugyan nincs, de névváltozás történik (például házasságkötéskor). 1 000 Ft az illeték mértéke, ha azért kell új lakcímkártyát igényelni, mert az előző elveszett vagy megrongálódott.

Lakcímkártyáját mindig hordja magánál, mert a személyét igazoló okmányokon kívül ezt a hivatalos iratot kell a legtöbbször bemutatni. Értesített levél átvételétől kezdve a banki ügyintézésen át az igazoltatásig, minden esetben szükségünk van rá.